divendres, 7 de novembre de 2008

Itàlia: última llei de l’ensenyament del 29 d’octubre (Legge 133):

“Reducció en un 20% del fons de finançament a les universitats, reducció del personal docent i administratiu al 50%, augment de tasses al triple del preu actual, privatització dels centres educatius.”


Per a lluitar contra la progressiva mercantilització de la universitat que, des de fa 10 anys, s’està duent a terme a la universitat d’Itàlia, d’acord amb els principis del Tractat de Bolonya, els estudiants estàn ocupant i autogestionant quasi totes les universitats de l’Estat.

En les nostres universitats ja veiem com, progressivament, s’està aplicant l’EEES i en patim les conseqüències: augment de les taxes, “beques-prèstec”, assistència obligatòria a classe, canvi del temps de la vida de les estudiants (exàmens de juliol, exàmens de desembre a octubre, exàmens a gener, horaris lectius interminables)…

Només és qüestió de temps arribar al nivell de mercantilització d’Itàlia, estem disposades a tolerar-ho?

A València, diferents facultats estan ocupades i a la resta de l’Estat estan previstes mobilitzacions en les pròximes setmanes.

Des de l’Assemblea d’Estudiants de la UA us animem a participar en les jornades de formació els dies 18 i 20 de novembre, a les 12h a la Plaça d’Europa, que coincideix amb les mobilitzacions estudiantils a tota Europa

***********************************************************************************

Italia: última ley de enseñanza 29 de octubre (Legge 133):


“Reducción de un 20% de los fondos de financiación de las universidades, reducción del personal docente y administrativo al 50%, triple aumento de las tasas, privatización de los centros educativos

Para luchar contra la progresiva mercantilización de la universidad que, desde hace 10 años, se está llevando a cabo, en la universidad de Italia, acorde con los principios del Tratado de Bolonia, los estudiantes están ocupando y autogestionando casi todas las universidades del estado

En nuestras universidades ya vemos como progresivamente se está aplicando el EEES y sufrimos sus consecuencias: aumento de las tasas, “becas-préstamo”, asistencia obligatoria, cambio del tiempo de la vida de los estudiantes (exámenes de julio, exámenes de diciembre en octubre, exámenes en enero, horarios lectivos interminables)...

Sólo es cuestión de tiempo llegar al nivel de mercantilización de Italia ¿Estamos dispuestas?

En Valencia, distintas facultades ya están ocupadas y en el resto del Estado se preveen movilizaciones en las próximas semanas.

Desde la Assemblea d’estudiants de la UA os animamos a participar en las jornadas de formación los días 18 y 20 de noviembre, a las 12h en la Plaza de Europa. Que coincide con mobilizaciones estudiantiles en toda Europa