divendres, 7 de novembre de 2008

Des de l’Assemblea d’estudiants de la Universitat d’Alacant volem fer públic el següent manifest:


Pel fet que l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (Procés de Bolonya) es basa principalment en criteris econòmics i mercantilistes a l’hora de reformar la universitat, perquè s’oblida dels criteris fonamentals del que hauria de ser la institució universitària, com són el científic i el servei a la societat en el seu conjunt i no només als sectors amb més potencial econòmic d’aquesta.

A més a més, hem de denunciar que la comunitat universitària en general i els estudiants en especial no hem sigut ni informats ni preguntats sobre aquest procés. Pel que fa al sector estudiantil significa també un greu prejudici cap als nostres drets, ja siga per l’augment de les tasses acadèmiques, per la reducció de les beques públiques o per la devaluació de la formació en continguts i en titulació, per la impossibilitat de combinar treball i estudis.

Gràcies a l’actitud irresponsable i interessada del Consell d’Alumnes de la UA, que se suposa que són els “nostres representants”, la veu de l’estudiantat ha estat manipulada en favor dels interessos polítics de l’associació estudiantil Campus Jove, filial del PSOE, s’ha silenciat la nostra veu en temes que ens afecten directament com són el calendari d’exàmens i altres aspectes transcendentals de l’EEES.

Per això des de l’assembles d’ estudiants exigim:

1. La paralització del Pla d’Ensenyament Superior, així com la convocatòria d’un referèndum per part del rectorat de la Universitat d’Alacant on es pregunte a l’estudiantat: “Si creuen que el Procés de Bolonya s’ha de paralitzar fins que no hi haja un coneixement real del que significarà aquesta reforma i com ens afectarà als estudiants”. Aquest referèndum ha de tindre un valor vinculant que genere el posicionament del Rector de la UA segons el resultat d’aquest.

2. Que es defense i promocione un criteri epistemològic i acadèmic a l'hora d'elaborar els currículums corresponents en oposició a criteris mercantilistes. Ens oposem a la reducció i compressió de continguts específics a quatre anys i la implantació d'un postgrau especialitzador de major preu que tracte de solucionar les carències formatives derivades.

3. La dissolució de l’actual Consell Social de la Universitat d’Alacant, format en la seua implaclable majoria per empresaris.


4. Respecte al finançament, exigim el manteniment i l'augment de les beques tradicionals a fons perdut, i rebutgem que el model de beca-prèstec es convertisca en prioritari. Mantenim, a més, que l'oferta per part de certes entitats bancàries d'aquest model de prèstecs no deu, en cap moment, interferir en la gestió universitària ni influir en l'elaboració de continguts docents. Demandem, doncs, un model de finançament totalment públic que abandone l'actual tendència cap a un model mixt.


6. Que es respecte el dret de la comunitat universitària (estudiants, professors i PAS) a participar en qualsevol procés de reforma educativa i en les seues implantacions concretes.7. Que no s'impose la figura de l'estudiant a temps complet (de 36 a 40 hores setmanals), que dificulta la compatibilitat de treball i estudis per a tot aquell que desitge combinar-los. Exigim, a més, que s'aporten solucions satisfactòries a l'alumnat que haja de combinar els seus estudis amb la vida laboral.


8. Que en qualse
vol procés de reforma educativa es respecte l'heterogeneïtat cultural.

Sant Vicent del Raspeig, 6 de Novembre de 2008;

Assemblea d’Estudiants.